Wapno nawozowe "Kreda trzeciorzędowa"

Wapno nawozowe Kreda trzeciorzędowa,

odmiana 04, które zawiera od 50-55%

tlenku wapnia CaO.Opis produktu

 

Wapno nawozowe nie zawierające magnezu węglanowe  powstaje z przerobu  wapieni  kredowych  trzeciorzędowych ze złoża  Drugnia Rządowa  poprzez kruszenie mielenie i odsiewanie, gdzie podstawowym składnikiem jest węglan wapnia  CaCO₃.  Należy do utworów okresu kredy trzeciorzędu rejonu Gór Świętokrzyskich i posiada od dawna rozpoznane bardzo korzystne właściwości rolnicze.

 

Zastosowanie

 

Wapno nawozowe nie  zawierające magnezu  /Kreda trzecirzędowa/ przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, warzywnictwie, sadownictwie
i  leśnictwie w celu odkwaszenia gleby, poprawy jej składu chemicznego,
i  struktury fizycznej. Charakteryzuje się bardzo wysoką aktywnością chemiczną ,szybko się rozkłada w glebie co powoduje szybkie i skuteczne odkwaszanie.  Zalecane jest na wszystkie rodzaje gleb a w szczególności na gleby średnie
i lekkie ubogie w wapń .


Właściwości chemiczne i fizyczne

Składnik

Wartość składnika

Wymagania rolnicze

pH w H₂O

8,3

 

Aktywność chemiczna w % w stosunku do strąconego CaCO₃

98

 

Zasadowość ogólna w % CaO

54,26

 

Zawartość w % masy nawozu

CaO

MgO

SiO₂

AL₂O₃

Fe₂O₃

P₂O₅

 

53,08

0,28

1,48

0,66

0,11

0,12

 

Dla odmiany 04 co najmniej 50%

 

Zawartość w mg/kg masy wapna

Cr  (chrom)

Cu  (miedź)

Mn  (mangan)

Ni  (nikiel)

Zn  (cynk)

 

8,0

2,0

30,0

2,0

1,0

 

Najwyżej  1000

Najwyżej 800

 

Najwyżej  200

Najwyżej 3000

Zawartość w mg/ kg CaO

Cd  (kadm)

Pb  (ołów)

 

0,1

3,0

 

Najwyżej 15

Najwyżej  600

Właściwości  fizyczne

 

 

 Średnica cząstek w mm do  0,08 mm

                                           Od 0,08-0,32

                                           Od 0,32-0,5

                                           Od 0,5-1,0

                                           Od 1,0-2,0

22,11

53,44

8,0

16,28

0,14

Pozostałość na sicie 0,5mm

 najwyżej 50%


Opakowanie

Wapno nawozowe /Kreda Trzeciorzędowa/ jest dostarczane luzem  samochodami  z naczepą samowyładowczą typu wanna. Kreda trzeciorzędowa /Drugnia/
jest materiałem higroskopijnym dlatego należy ją zabezpieczyć przed zamoknięciem.


Wymagania

Wapno nawozowe spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia CaO 
i składu granulometrycznego  określonego w Rozporządzeniu Ministra gospodarki i  pracy  z dnia 8 września 2010 roku (Dz. U. Nr 183 poz. 1229)  i odpowiada PN-C 87006-2.


Zasadowość ogólna

Siła zobojętniająca zwana także zasadowością ogólną , wyraża zdolność jednostki  masy skały lub wapna
do zobojętnienia określonej ilości kwasu. Wyraża się ją w % w stosunku do do siły zobojętniającej 1 g CaO przyjętej za 100%. Siła zobojętniająca teoretycznie powinna  być  równa  % zawartości CaO w wapnie nawozowym.
W praktyce siła zobojętniająca może być mniejsza lub większa od teoretycznej. Siła zobojętniająca mniejsza niż % CaO w wapnie istnieje wówczs gdy występuje częściowo w postaci soli obojętnych np. Siarczanu wapnia (CaSO₄).
Siła zobojętniająca większa niż % CaO występuje wówczs gdy  w nawozie obok wapnia występuje magnez.
Wynika to z faktu, że tlenek magnezu ma o 40% większą siłę zobojętniającą niż tlenek wapnia (1 tona MgO w glebie powoduje taki sam efekt odkwaszający w glebie jak 1,4 tony CaO) . Z tego względu dolomity mają większą siłę  zobojętniającą niż wapienie. Oczywiście pod warunkiem, że ulegną rozpuszczeniu w środowisku glebowym i będą wystarczająco aktywnie chemicznie.

Aktywność chemiczna

Aktywność chemiczna jest miarą szybkości reakcji nawozu wapniowego z glebą. Wyraża się ją w % w stosunku do aktywności świeżo strąconego węglanu wapnia, którą przyjęto za 100%. Cecha ta jest ściśle związana ze stopniem rozdrobnienia surowca dlatego wyznacza się ją  przy ściśle określonej średnicy cząstek. Aktywność chemiczna związana jest ściśle z wiekiem geologicznym surowców wapniowych. Waha się od kilunastu % dla najstarszych wapieni i dolomitów
z okresu prekambryjskiego do prawie 100% dla miękkich skał z okresu kredowego.
Wysoka aktywność chemiczna  nawozu wapniowego jest jedną
z najważniejszych właściwości . Nawozy dolomitowe chociaz cechują się znakomitą siłą zobojętniającą, to  najczęściej mają niską aktywność chemiczną
co przesądza o ich powolnym działaniu odkwaszającym. Zasadnicze znaczenie
dla poprawienia ich aktywności chemicznej ma dobre zmielenie surowca skalnego. Tak więc duża siła zobojętniająca tych nawozów ujawnia się powoli w stosunkowo długim okresie czasu. Często w pierwszym a nawet drugim roku po zastosowaniu, zwłaszcza gdy nawóz nie jest dostatecznie rozdrobniony działanie odkwaszające jest niewielkie. Odwrotna sytuacja występuje przy stosowaniu wapieni miękkich typu kredowego. Ich siła zobojętniająca jest co prawda mniejsza niż wapna dolomitowego ale efekt odkwaszający jest prawie natychmiastowy dzięki wysokiej aktywności chemicznej sięgającej wartości 80-100%. Dlatego po ich zastosowaniu  skutki odkwaszania następują już w pierwszym roku.


                                                  PowrótTa strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem